Evanghelia după Toma

Evanghelie apocrifă

Autor

Introducere

Evanghelia după Toma este o colecție de învățături, prorocii, pilde și parabole ale lui Iisus. Data apariției ei este încă subiect de controversă printre cercetători, dar în general data cea mai timpurie este jumătatea primului secol (când au început să fie alcătuite și cele patru Evanghelii canonice) și a doua jumătate a celui de-al doilea secol. Autorul se recomandă pe sine a fi Didymos Iuda Toma, cu alte cuvinte, Toma „zis Geamănul”, un apostol al lui Iisus (Ioan 11:16 și 21:2).

Relația dintre Evanghelia după Toma și Evangheliile canonice a constituit un subiect de mare interes: multe dintre învățăturile din Evanghelia după Toma au paralele în Evangheliile sinoptice (Matei, Marcu și Luca). O comparare a învățăturilor din Evanghelia după Toma cu paralelele lor din Evangheliile sinoptice sugerează faptul că învățăturile din Evanghelia după Toma fie sunt prezente într-o formă mai primitivă, fie sunt dezvoltări ale unor variante primitive ale acestor învățături. Într-adevăr, Evanghelia după Toma seamănă cu sursa Evangheliilor sinoptice, numită „Q” (de la cuvântul germanul Quelle, sursă) care constituie sursa comună a învățăturilor folosită de Matei și Luca. Evanghelia după Toma și sursele acesteia sunt colecții de învățături și parabole apropiate de cele din Noul Testament. Datorită strânsei paralele dintre învățăturile din Evanghelia după Toma și Evangheliile canonice, mulți specialiști au sugerat că și această Evanghelie s-a folosit tot de sursa Q sau ar fi chiar sursa Q. Desigur, acestea sunt numai ipoteze, întrucât nu există nici o dovadă că ar fi existat o sursă Q. Totuși, existența unei colecții de învățături ale lui Iisus la această dată timpurie propusă pentru Evanghelia după Toma sugerează că în Biserica primară chiar a existat o asemenea colecție.

Principalele critici la adresa Evangheliei după Toma se referă la caracterul ei gnostic. Ea a fost găsită printre alte scrieri gnostice redactate în limba coptă. Multe dintre învățăturile ei, chiar acelea care seamănă cu cele din Evangheliile sinoptice, au un caracter gnostic. De fapt, unele fragmente grecești, mai vechi decât versiunea coptă, arată că inițial Evanghelia după Toma nu susținea gnosticismul. Se pare că gnosticii au preluat o formă inițială a acestei Evanghelii și au modificat-o în sensul susținerii ideilor gnostice. Textul de față, care reprezintă versiunea coptă a Evangheliei după Toma, conține idei specifice gnosticilor: mântuirea stă în cunoașterea de sine și în cunoașterea supremă (gnoza); nu oricine reușește să acceadă la aceasta.

Gnosticii îl numeau pe Toma „fratele geamăn al lui Iisus.” Folosindu-se de postura lui de Apostol al Domnului, ei îi foloseau autoritatea pentru a-și promova învățăturile eretice.

Acestea sunt cuvintele ascunse ale lui Iisus cel Viu pe care le-a scris Iuda Toma zis Geamănul

1. El a spus: „Cel care găsește înțelesul acestor cuvinte nu va cunoaște moartea.

2. Cel care caută să caute mereu, până va găsi, și când va găsi, va fi uimit, se va minuna și va stăpâni în toate.[1]

3. Dacă mai-marii voștri vă vor spune: ‚Iată, împărăția este în cer’, vă vor întrece păsările cerurilor. Dacă vă vor spune că e în mare, atunci peștii vă vor lua-o înainte. Dar împărăția este înăuntrul vostru și în afara voastră. Când vă veți cunoaște, atunci veți fi cunoscuți și veți ști că sunteți fiii Tatălui cel Viu. Dar dacă nu veți ajunge să vă cunoașteți, atunci veți fi în nerodire și veți fi însăși nerodirea.”

4. Iisus a spus: „Omul bătrân de zile se va grăbi să întrebe pe pruncul cel de șapte zile despre lăcașul vieții și el va trăi. Pentru că mulți dintre cei dintâi vor fi cei de pe urmă și ei se vor face unul.

5. Cunoaște ce ai înaintea ochilor și ce este ascuns ți se va arăta ție, căci nu-i nimic ascuns care să nu iasă la lumină.”

6. Ucenicii L-au întrebat: „Vrei să postim? Cum să ne rugăm? Cum să facem milostenii? Ce griji să avem în privința hranei?” Iisus a spus: „Nu vorbiți neadevăruri, nu faceți cele de care nu sunteți încredințați, pentru că totul se arată înaintea cerului. Nu-i nimic ascuns care să nu iasă la lumină și nu-i nimic atât de ascuns care până la urmă să nu fie descoperit.”

7. Iisus a spus: „Ferice de leul mâncat de om, căci leul se va face om. Dar vai de omul pe care-l mănâncă leul, căci el va deveni leu.

8. Omul este asemenea unui pescar înțelept care și-a aruncat mreaja în mare și a scos-o plină de pești. Printre ei a găsit un peste bun și mare. A aruncat în apă toți peștii mici și l-a păstrat pe cel mare. Cine are urechi de auzit, să audă!”

9. Iisus a spus: „Iată că a ieșit semănătorul. Și-a umplut mâna cu semințe și le-a semănat. Unele au căzut pe drum; au venit păsările și le-au adunat. Altele au căzut pe piatră, n-au prins rădăcină în pământ și nu și-au înălțat tulpina către cer. Altele au căzut între tufe cu spini care le-au înăbușit și au fost mâncate de viermi. Dar altele au căzut pe pământ bun și au dat roadă către cer. Câștigul semănătorului s-a înmulțit cu 60 de masuri la o măsură și cu 120 la o măsura.”

10. Iisus a spus: „Am adus un foc asupra lumii și iată că am să-l încing până va dogorî.

11. Acest cer va trece și cel de deasupra lui va trece iar cei care au murit nu trăiesc iar cei vii nu vor muri. Când veți mânca ce este mort, îl veți face să trăiască. Când veți fi în lumină, ce veți face? Când erați unul, ați dat naștere la doi; dar după ce deveniți doi, ce veți face?”

12. Ucenicii I-au spus lui Iisus: „Știm că ne vei părăsi. Cine va fi mai mare peste noi?” Iisus le-a răspuns: „De acolo de unde ați ajuns să mergeți la Iacob cel Drept: ceea ce apare în cer și din pământ el le știe.”

13. Iisus le-a spus ucenicilor: „Spuneți-mi cu ce mă asemăn.” Simon Petru I-a zis: „Semeni cu un înger al dreptății.” Matei I-a spus: „Semeni cu un învățat.” Toma I-a zis: „Doamne, gura mea se teme să spună cu ce Te asemeni.” Iisus a spus: „Eu nu sunt Domnul tău, căci tu ai băut și te-ai amețit din acel izvor clocotitor pe care Eu însumi l-am măsurat.” L-a luat cu El deoparte și i-a spus trei cuvinte. Apoi Toma, întorcându-se la ai săi, aceștia l-au întrebat: „Ce ți-a spus Iisus?” Toma le-a răspuns: „Dacă vă spun măcar unul dintre cuvintele pe care mi le-a spus, veți lua pietre și veți arunca în mine; atunci un foc va ieși din pietre și vă va arde.”

14. Iisus le-a spus: „De veți posti, veți fi pricină de smintire și de vă veți ruga, veți fi huliți. Dacă veți face milostenii, vă veți face rău vouă înșivă. Dacă veți intra într-o tară și-i veți străbate ținuturile, dacă vă vor primi, mâncați ce vă vor pune dinainte și îngrijiți-i pe bolnavi. Căci nu ceea ce intra în gură vă va spurca, ci ceea ce vă iese din gură.”

15. Iisus a spus: „Când veți vedea pe cel ce n-a fost făcut din femeie, închinați-vă înaintea Lui și slăviți-l, căci acela este Tatăl vostru.

16. Poate că oamenii cred că am venit să aduc pace pe pământ, dar ei nu știu că am venit să aduc dezbinare pe pământ, foc, sabie și lupte. Căci unde vor fi cinci într-o casă, trei se vor ridica împotriva a doi și doi împotriva a trei; tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui și ei se vor lupta unul cu altul.”

17. Iisus a spus: „Vă voi arăta ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit; ceea ce mâna n-a atins și la inima omului nu s-a urcat.”

18. Ucenicii L-au întrebat pe Iisus: „Spune-ne care ne va fi sfârșitul.” Iisus le-a răspuns: „Ați priceput oare începutul, ca să vă îngrijiți de sfârșit? Unde este începutul, acolo este și sfârșitul. Fericit cel ce se păstrează întru început, căci el nu va gusta moartea.”

19. Iisus a spus: „Fericit cel care era înainte să fie. Dacă veți deveni ucenicii mei și veți păzi cuvintele Mele, vă vor sluji până și pietrele. Voi aveți cinci pomi în rai care nu se schimbă nici vara, nici iarna și frunzele lor nu cad. Acela care îi va cunoaște nu va gusta moartea.”

20. Ucenicii L-au întrebat pe Iisus: „Spune-ne cu ce se aseamănă Împărăția Cerurilor.” El le-a spus: „Se aseamănă cu un grăunte de muștar, cea mai mică dintre toate semințele, dar care când cade pe pământ bun face o tulpină mare și devine adăpost pentru păsările cerului.”

21. Maria L-a întrebat pe Iisus: „Cu cine se aseamănă ucenicii tăi?” El i-a spus: „Ei se aseamănă cu niște fii pribegi așezați pe un ogor care nu-i al lor. Când va veni stăpânul ogorului, el le va zice: ‚Plecați de pe ogorul meu’ și ei vor lăsa ogorul ca să i-l dea înapoi. De aceea zic: Dacă stăpânul casei ar știi că vine tâlharul, el ar veghea înainte ca acesta să sosească, ca să-l oprească să-i spargă casa din Împărăție și să-i ia lucrurile. Dar voi vegheați în fața lumii, întăriți-vă din toate puterile, ca tâlharii să nu-și facă drum la voi și să nu găsească lucrurile pe care vă bizuiți. De-ar sta între voi un om care să vegheze! Rodul fiind copt, el va veni degrabă cu securea ca să-l culeagă. Cine are urechi de auzit să audă!”

22. Iisus a văzut niște copilași și le-a spus ucenicilor săi: „Acești copilași sunt asemenea celor care vor intra în Împărăție.” Ei L-au întrebat: „Atunci noi, copilași fiind, intrăm în Împărăție?” Iisus le-a spus: „Când veți face din doi unul, înăuntrul ca și afară, cele de sus precum cele de jos, astfel încât să aduceți bărbatul și femeia într-unul singur, ca bărbatul să nu mai fie bărbat și femeia să nu mai fie femeie; când veți face un ochi în locul altui ochi, o mână în locul altei mâinii, un picior în locul altui picior și un chip în locul altui chip, atunci veți intra în Împărăție.”

23. Iisus a zis: „Vă voi culege unul dintr-o mie și doi din zece mii și aceștia se vor ridica împreună.”

24. Ucenicii I-au zis: „Arată-ne locul unde vei fi, căci va trebui să Te căutăm.” El le-a spus: „Cel care are urechi de auzit să audă! Lumina se afla înăuntrul unei ființe și ea luminează lumea întreagă. Dacă ea nu luminează, atunci este întuneric adânc.”

25. Iisus a spus: „Iubește-ți aproapele ca pe sufletul tău, ai grijă de el ca de lumina ochilor tăi.

26. Tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o vezi. Când vei scoate bârna din ochiul tău, atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul aproapelui.

27. Dacă nu veți posti pe lumea aceasta, nu veți afla Împărăția; dacă nu veți face din Sabat Sabat, nu-L veți vedea pe Tatăl.”

28. Iisus a spus: „M-am ridicat în mijlocul lumii, m-am arătat lor în came și oase, dar i-am găsit pe toți beți. N-am găsit printre ei pe nici unul însetat. Sufletul meu a suferit pentru fiii omului pentru că ei sunt orbi în inimile lor și nu văd că goi au venit pe lume și goi vor să plece. Dar când se vor trezi din amețeală, gândurile lor se vor schimba.”

29. Iisus a spus: „Dacă trupul a fost făcut prin mijlocirea duhului, este o minune; dacă duhul a fost făcut din pricina trupului, atunci este o minune a minunilor. Dar mă minunez de aceasta: cum poate intra atâta bogăție în atâta sărăcie!”

30. Iisus a spus: „Acolo unde sunt trei dumnezei, sunt doar niște dumnezei. Dar acolo unde sunt doi oameni, Eu sunt cu ei.

31. Un proroc nu este crezut în satul sau. Doctorul nu-i tămăduiește pe cei ce-l cunosc.”

32. Iisus a spus: „O cetate zidită pe un munte înalt este puternică și nu poate cădea, dar nici nu poate rămâne ascunsă.

33. Ceea ce șoptești la o ureche sau alta, vestește în cetate. Căci nimeni nu aprinde o lampă ca să o pună sub obroc, nici ca s-o țină la loc ascuns, ci o ridică astfel ca și trecătorii să-i vadă lumina.”

34. Iisus a spus: „Dacă un orb conduce un alt orb, amândoi vor cădea în groapă.

35. Nu-i cu putință ca unul să intre în casa celui puternic și s-o ia cu sila, decât dacă a legat mai întâi mâinile stăpânului. Abia atunci el îi va jefui casa.”

36. Iisus a spus: „Nu vă faceți griji de dimineață până seara ce o să îmbrăcați, ci de cu seară până dimineața.”

37. Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi ni Te vei arăta și în ce zi Te vom vedea din nou?” Iisus le-a spus: „Atunci când vă veți lepăda de fățărnicie, veți lua veșmintele pe care vi le spun Eu și nu veți avea pe altul de la care să le auziți. Vor veni zile când Mă veți căuta și nu Mă veți găsi.”

38. Iisus a spus: „De multe ori ați vrut să auziți aceste cuvinte pe care vi le spun Eu, și nu ați avut pe nimeni altul de la care să le auziți. Vor veni zilele când Mă veți căuta și nu Mă veți găsi.”

39. Iisus a spus: „Fariseii și cărturarii au luat cheile cunoașterii și le-au ascuns. Nu numai că ei n-au intrat, dar nici pe cei ce voiau nu i-au lăsat să intre. Dar voi fiți atenți ca șerpii și curați ca porumbeii.

40. Un butuc de vie a fost sădit fără Tatăl și, fiind slab, va fi smuls din rădăcină și va pieri.”

41. Iisus a spus: „Celui ce are din plin i se va da; dar de la cel ce nu are se va lua chiar și puținul pe care-l are.”

42. Iisus a spus: „Fiți călători.”

43. Ucenicii L-au întrebat: „Cine ești, de ne spui asemenea lucruri?” „Din cele care vi le spun, nu aflați cine sunt? Voi sunteți ca fariseii: ei iubesc pomul și leapădă rodul; sau iubesc rodul și leapădă pomul.”

44. Iisus a spus: „Cel ce hulește pe Tatăl va fi iertat și cel ce hulește pe Fiul va fi iertat. Dar cel ce hulește Sfântul Duh nu va fi iertat nici pe pământ, nici în cer.

45. Nu culegi struguri din tufișuri cu spini și nici smochine din mărăcini, căci aceștia nu rodesc. Omul bun face binele din comori lăuntrice, iar cel stricat scoate lucruri rele din cămara lui stricată care se află în inima sa. El spune lucruri rele, căci din preaplinul inimii sale le scoate.”

46. Iisus a spus: „De la Adam până la Ioan Botezătorul, dintre toți cei născuți din femeie, nimeni nu-l întrece pe Ioan Botezătorul, pentru că ochii lui văd foarte departe. Dar Eu vă spun: acela dintre voi care va deveni prunc, va cunoaște Împărăția și-l va întrece pe Ioan.

47. Nu-i cu putință ca un om să încalece doi cai deodată sau să întindă două arcuri. Nu-i cu putință ca un servitor să slujească la doi stăpâni, decât doar să-l cinstească pe unul și să-l supere pe celălalt. Nimeni, bând vin vechi, nu dorește în același timp și vin nou. Nu pui vin nou într-o bute veche, ca să nu se spargă și nu pui vin vechi într-o bute nouă, căci se strică vinul. Nu cosi un petec vechi la o haină nouă, căci se va rupe degrabă.”

48. Iisus a spus: „Dacă doi oameni vor face pace între ei într-o casă, ei vor spune muntelui ‚mută-te’ și el se va muta.

49. Ferice de voi, singuri și aleși, pentru că voi veți găsi Împărăția; după cum din ea ați ieșit, în ea vă veți întoarce.”

50. Iisus a spus: „De vă vor întreba: ‚De unde sunteți?’, spuneți-le: ‚Venim din lumină, de acolo de unde s-a născut lumina din ea însăși.’ Ea s-a făcut văzută pe chipurile voastre. De vă vor întreba: ‚Voi sunteți aceia?’, răspundeți: ‚Noi suntem fiii Săi, din aleșii Tatălui cel Viu.’ De vă vor întreba: ‚Care-i semnul Tatălui în voi?’, spuneți-le: ‚E frământare și odihnă deopotrivă.”

51. Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi va veni odihna celor morți și în ce zi va veni lumea cea nouă?” El le-a răspuns: „Ceea ce așteptați a și venit, dar voi nu înțelegeți.”

52. Ucenicii I-au zis: „Douăzeci și patru de proroci au vorbit în Israel și toți au mărturisit despre Tine.” El le-a zis: „Voi ați lepădat pe Cel Viu care este în fața voastră și ați vorbit despre morți.”

53. Ucenicii L-au întrebat: „Tăierea împrejur este folositoare sau nu?” El a răspuns: „Dacă era folositoare, Tatăl v-ar fi născut tăiați împrejur din pântecele mamei voastre. Dar adevărata tăiere împrejur, cu adevărat folositoare, este cea în duh.”

54. Iisus a spus: „Ferice de voi, cei săraci, căci a voastră este Împărăția Cerurilor.

55. Cel ce nu-și lasă tatăl și mama nu va putea fi ucenicul Meu, și cel ce nu-și lasă frate sau soră și nu-și duce crucea precum o duc Eu nu va fi vrednic de Mine.”

56. Iisus a spus: „Cel ce a cunoscut lumea a găsit un stârv și pentru cel ce a găsit un stârv, lumea nu mai este vrednică de el.

57. Împărăția Tatălui seamănă cu un om care a semănat grâu bun. Vrășmașul său a venit noaptea și a semănat neghina printre grâu. Omul n-a vrut să smulgă neghina, de teamă să nu smulgă și grâul odată cu ea. Într-adevăr, la vremea culesului, neghina se va deosebi bine și atunci va fi smulsă și arsă.”

58. Iisus a spus: „Ferice de omul care s-a supus încercării; el a găsit viața.

59. Priviți spre Cel Viu atât timp cât trăiți, ca nu cumva să muriți și încercând să-L vedeți, să nu-L puteți vedea.”

60. Ei văzură un samarinean ducând un miel și intrând în Iudeea. El îi întrebă pe ucenici de ce umbla acela cu mielul. Ei au răspuns: „Ca să-l taie și să-l mănânce.” El le-a zis: „Atât timp cât mielul e viu, el nu-l va putea mânca, decât dacă-l taie întâi și-l omoară.” Ei au spus: „Altfel nici nu poate face aceasta.” El le spuse: „Și voi să căutați un loc de odihnă pentru voi, ca nu cumva să muriți și să fiți mâncați.”

61. Iisus a spus: „Doi se vor odihni într-un pat: unul va muri și altul va trăi.” Salomeea L-a întrebat: „Cine ești tu, omule? Oare ieșind din Unul, tu ai stat pe patul meu și ai mâncat la masa mea?” Iisus a spus: „Eu sunt Cel ce este, ieșit din Cel asemeni; mi-a fost dat ceea ce vine de la Tatăl Meu.” „Eu sunt ucenica Ta.” „Despre asta Eu spun: când ucenicul e gol, el se va umple de lumină. Dar când este împărțit, el se va umple de întuneric.

62. Eu îmi spun tainele celor ce sunt vrednici de ele. Ce face mâna ta dreaptă, stânga să nu știe.”

63. Iisus a spus: „Era un om bogat care stăpânea o avere mare. El își spunea: ‚Îmi voi folosi mereu averea ca să semăn, să culeg, să-mi umplu hambarele cu grâne și să nu duc lipsă de nimic’. Așa gândea în sinea lui; și în noaptea aceea el muri. Cine are urechi de auzit să audă!

64. Un om a invitat oaspeți și, după ce a pregătit bucatele, a trimis un rob să-i cheme. Robul a mers la primul și i-a spus: ‚Stăpânul meu te cheamă.’ Acesta a răspuns: ‚Am bani pentru negustori și aceștia trebuie să vina la mine deseară ca să le dau porunci. Nu pot să vin la ospăț. Servitorul merse la altul și-i spuse: ‚Stăpânul meu te așteaptă.’ Acesta îi răspunse: ‚Prietenul meu se însoară iar eu trebuie să-i gătesc masa. Nu pot veni. Iertați-mă pentru ospăț.’ Merse la altul și-i spuse: ‚Stăpânul te așteaptă.’ Acesta îi răspunse: ‚Am cumpărat un ogor și merg să iau câștigul. Nu pot veni. Mă iertați.’ Robul s-a întors și i-a spus stăpânului: ‚Cei pe care i-ai chemat la masă s-au scuzat’. Stăpânul îi spuse: ‚Ieși în drum și pe oricine vei găsi, să-l aduci la masă.’ Cămătarii și negustorii nu vor intra acolo unde este Tatăl Meu.”

65. El a spus: „Un om harnic avea o vie. El o dădu lucrătorilor ca s-o îngrijească și să primească de la ei rodul. Își trimise apoi robul ca să ia de la lucrători rodul viei. Aceștia puseră mâna pe robul acela și-l bătură mai să-l omoare. Acesta plecă și a povesti stăpânului. Stăpânul își zise: ‚Poate că nu l-au cunoscut.’ Trimise un alt rob; lucrătorii îl loviră și pe acesta. Atunci stăpânul își trimise fiul, zicându-și: ‚Poate pe fiul meu îl vor cinsti.’ Cum lucrătorii știau că fiul este moștenitorul viei, puseră mâna pe el și-l omorâră. Cine are urechi de auzit să audă!”

66. Iisus a spus: „Arătați-Mi piatra pe care au lepădat-o zidarii. Ea este piatra din capul unghiului.

67. Cel care cunoaște întregul, dacă este lipsit de sine însuși, este lipsit de întreg.

68. Ferice de voi când vă vor izgoni, când vă vor ocărî și când nu se va mai găsi loc în care să nu fiți prigoniți.

69. Ferice de cei prigoniți până în inima lor, căci aceia L-au cunoscut cu adevărat pe Tatăl. Fericiți flămânzi, căci ei vor sătura pe oricine.”

70. Iisus a spus: „Când veți naște acest lucru în voi, ceea ce se va găsi în voi vă va mântui. Dar dacă nu se va găsi nimic în voi, această lipsă vă va pierde.

71. Voi dărâma această casă și nimeni n-o va putea zidi la loc.”

72. Un om I-a spus: „Vorbește cu frații mei să împartă averea tatălui cu mine.” El i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus pe Mine împărțitor?” S-a întors spre ucenicii Săi și le-a spus: „Sunt Eu oare un împărțitor?”

73. Iisus a spus: „Iată holdele sunt bogate, dar lucrătorii sunt puțini. Cereți dar Domnului să trimită lucrători pentru holde.

74. Doamne, sunt mulți în jurul fântânii, dar nimeni în fântână!

75. Sunt mulți cei ce stau în fața ușii, dar numai cei singuri vor intra în casa nuntii.”

76. Iisus a spus: „Împărăția Tatălui e asemenea unui negustor care avea o povară. El a văzut apoi un mărgăritar. Acel negustor era înțelept: a vândut povara și a cumpărat mărgăritarul. Asemenea și voi, îngrijiți de comoara care nu moare și care se găsește acolo unde molia nu ajunge s-o roadă și nici viermele s-o mănânce.”

77. Iisus a spus: „Eu sunt lumina de deasupra lor, Eu sunt întregul. Întregul a ieșit din Mine și la Mine s-a întors. Despicați copacii: sunt acolo; ridicați pietrele: Mă veți găsi și acolo.

78. De ce cutreierați pământurile? Ca să găsiți o trestie bătuta de vânt sau un om îmbrăcat cu haine subțiri? Acolo se află cârmuitorii și mai-marii voștri; ei au haine subțiri și nu vor putea cunoaște adevărul.”

79. O femeie din mulțime I-a zis: „Fericit pântecele care Te-a purtat și țâța care Te-a hrănit.” El a zis: „Fericite cele care au auzit cuvântul Tatălui și l-au urmat ca pe adevăr! Căci vor fi zile când veți zice ‚Fericit pântecele care n-a rodit și țâțele care n-au dat lapte!’”

80. Iisus a spus: „Cel care a cunoscut lumea a găsit doar carne, iar pentru cel care a găsit carne lumea nu-i vrednică de el.

81. Cel care a ajuns bogat să devină împărat și cel care are puterea să renunțe la ea.

82. Cel care stă aproape de Mine stă aproape de foc și cel care-i departe de Mine este departe de Împărăție.

83. Chipurile se arată omului, dar lumina din ele este ascunsă. El se va arata în chipul Tatălui și chipul său va fi ascuns de lumina Sa.

84. În ziua când veți vedea cu cine semănați vă veți bucura. Dar când veți vedea lucrurile care erau la început în voi, care nici nu mor, nici nu se văd, ce veți trăi atunci!

85. Adam a ieșit dintr-o mare putere și dintr-o mare bogăție și n-a fost vrednic de voi. El era vrednic să nu guste moartea.”

86. Iisus a spus: „Vulpile au vizuină și păsările cerului au cuib; dar fiii omului n-au un loc unde să-și culce capul și să doarmă.”

87. Iisus a spus: „Vai de sufletul care ține de trup.”

88. Iisus a spus: „Trimișii vor veni la voi cu tălmaci și vă vor da ce este al vostru. Voi, la fel, dați-le din ce aveți. Spuneți-vă: ‚În ce zi vor veni să primească ce li se cuvine?’

89. De ce spălați paharul pe dinafară? Nu pricepeți că Acela care a făcut partea dinăuntru a făcut-o și pe cea dinafară?”

90. Iisus a spus: „Veniți la Mine căci jugul Meu este bun. Asprimea Mea este blândă și vă veți găsi odihna.”

91. Ei I-au zis: „Spune-ne cine ești, ca să credem în tine.” El le-a zis: „Voi cercetați fața cerului și a pământului, dar pe Cel care este în fața voastră nu L-ați cunoscut și nu știți să cântăriți această împrejurare.

92. Căutați și veți găsi. Dar lucrurile despre care M-ați întrebat zilele trecute și pe care nu vi le-am zis, țin să vi le spun acum, dar voi nu vă mai îngrijiți de ele.

93. Nu dați lucruri curate la câini, ca să nu le arunce la gunoi. Nu aruncați mărgăritare la porci, ca să nu le murdărească.

94. Cel ce caută va găsi și celui ce bate i se va deschide.

95. Dacă se întâmplă să aveți bani, nu-i dați cu camătă, ci puneți-i în ceea ce nu aduce câștig.”

96. Iisus a spus: „Împărăția Tatălui este asemenea femeii care a luat puțin aluat, l-a pus în frământătură și a făcut pâini mari. Cel care are urechi să audă!

97. Împărăția Tatălui este asemenea femeii care ducea un vas de lut plin cu făină. În timp ce mergea pe drum, vasul a crăpat de la toartă și făina s-a risipit în spatele ei pe drum. Cum ea n-a știut nimic, nu s-a mâhnit. Ajunsă acasă, a pus vasul jos și l-a găsit gol.

98. Împărăția Tatălui este asemenea omului care voia să omoare un om de seamă. El a scos sabia din teacă acasă și a străpuns peretele, ca să știe dacă are mâna sigură. Apoi l-a ucis pe omul de seamă.”

99. Ucenicii I-au zis: „Frații Tăi și mama Ta sunt afară.” El le-a zis: „Cei ce fac voia Tatălui, aceia sunt frații Mei și mama Mea și ei vor intra în Împărăția Tatălui.”

100. Ei I-au arătat lui Iisus un ban de aur și I-au spus: „Oamenii Cezarului ne cer birul.” El le-a spus: „Dați Cezarului ce este al Cezarului, lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Mie ce este al Meu.

101. Cine nu-și lasă tatăl și maica, ca Mine, nu va putea fi ucenicul Meu și cel ce nu-și iubește Tatăl și Maica, ca Mine, nu va putea fi ucenicul Meu. Căci maica M-a născut, dar adevărata Maică Mi-a dat viața.”[2]

102. Iisus a zis: „Vai de farisei! Ei seamănă cu un câine care doarme în ieslea boilor: nici ei nu mănâncă, nici pe boi nu-i lasă să mănânce.

103. Fericit omul care știe pe unde vor intra tâlharii, căci se va ridica, își va aduna puterile și își va chema ajutoare înainte ca ei să sosească.”

104. Ei I-au zis: „Vino, astăzi să ne rugăm și să postim.” Iisus zise: „Cu ce am greșit și în ce am fost dovedit? Când va ieși mirele din casa nuntii, atunci să postiți și să vă rugați!”

105. Iisus a spus: „Cel ce-și va cunoaște Tatăl și Maica va fi numit ‚fiul unei desfrânate.’

106. Când veți face din doi unul, atunci veți fi Fiul omului și dacă veți zice: ‚Munte, mută-te!’, el se va muta.

107. Împărăția este asemenea unui păstor care avea o sută de oi. Una dintre ele, cea mai mare, s-a pierdut. El le-a lăsat pe cele nouăzeci și nouă și s-a îngrijit numai de aceea, până a găsit-o. Deoarece truda i-a fost mare, i-a zis acelei oi: ‚Mă bucur de tine mai mult decât de celelalte nouăzeci și nouă.”

108. Iisus a spus: „Cel care va bea din gura Mea va deveni ca Mine și Eu voi fi întru el.

109. Împărăția este asemenea unui om care avea o comoară îngropată în ogorul său, dar el nu știa. După moartea sa, ogorul a rămas fiului, dar nici acesta nu știa. El a luat în stăpânire ogorul și l-a vândut. Cel care l-a cumpărat, lucrându-l, a găsit comoara și a început să dea bani cui voia.”

110. Iisus a spus: „Cel care a găsit lumea a devenit bogat. Acela să lase lumea.

111. Cerurile se înfășoară ca și pământul înaintea voastră și Cel Viu, ieșit din Cel Viu, nu va cunoaște nici moartea, nici frica. Cel ce se găsește pe sine nu este pentru lumea aceasta.

112. Vai de carnea care este legată de suflet! Vai de sufletul care este legat de carne!”[3]

113. Ucenicii I-au zis: „În ce zi va veni Împărăția?” „Ea nu ține de așteptare. Nu se va zice: ‚Iată, este aici!’ sau ‚Iată, este acolo!’ Împărăția Tatălui se întinde pe pământ, dar oamenii nu o văd.”

114. Simon Petru le-a zis: „Să iasă Maria dintre noi, căci femeile nu merită acea viață!” Iisus i-a zis: „Iată că Eu am îndemnat-o să se facă asemenea vouă, ca să devină și ea un duh viu asemenea bărbaților. Căci orice femeie care se va face bărbat va intra în Împărăția cerurilor.”

[1] Fragmentele grecești mai vechi decât versiunea coptă redau aici: „...când va găsi, va fi uimit, se va minuna și se va odihni.”

[2] La gnostici, această „adevărată maică” era gnoza (cunoașterea supremă).

[3] Dihotomia trup-suflet era una dintre învățăturile reprezentative ale gnosticilor.

Magazin istoric Credința noastră Apologetică