Mormintele lui Iisus

Mormintele negoale ale lui Iisus

Bogdan Mateciuc

Adunându-se ei [iudeii] împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând: Spuneți că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; și de se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând argintii, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei, până în ziua de azi. (Matei 28:11-15)

Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. (Ecleziast 1:9)

Mai multe cotidiene și agenții de știri anunțau în primăvara anului 2007 (în preajma praznicului creștin al Învierii) că în Ierusalim, o echipă de arheologi evrei ar fi descoperit mormântul lui Iisus. Și nu doar al Lui, ci și al familiei Lui, compusă, așa cum ne spunea și scriitorul Dan Brown, din Maria, mama Sa, Maria Magdalena, soția Sa, Iuda, un copil al lui Iisus, și Iosif, fratele lui Iisus.

Știrea a făcut repede înconjurul lumii. Era vorba de zece sarcofage datând din perioada lui Iisus, având inscripționate pe ele niște nume. Echipa de cercetători evrei ar fi descoperit acele sarcofage undeva în 1980 și de atunci și până acum ei ar fi stat să le studieze și să descifreze inscripțiile de pe ele. Apoi, după zeci de ani de descifrat câteva nume, arheologii au trimis sarcofagele la New York, unde toată lumea putea veni să vadă „rămășitele pământești ale lui Iisus și familiei lui”. Știrea a făcut senzație și mai multe „vedete” s-au pus în mișcare ca să rostogolească știrea mai departe. James Cameron, regizorul filmului Titanic, s-a angajat să facă un documentar romanțat despre „senzaționala” descoperire, documentar care a și fost difuzat pe canalele pseudo-științifice Discovery Channel și Vision TV în anul 2007.

A trecut puțin timp și apoi altă echipă de cercetători s-a gândit să reîncălzească „senzaționalul”: în martie 2011, tot în preajma praznicului Învierii, au mai descoperit un mormânt al lui Iisus. Iarăși, știrea a bubuit în presă cu titluri de genul „Descoperirea care zguduie 2.000 de ani de Creștinism”. Déjà vu?

Pentru cine ia în serios asemenea știri, dar și pentru lansatorii lor, miza este fantastică. Întreaga învățătură și credință creștină stă în picioare pe învierea din morți a lui Iisus din Nazaret. Infirmând Învierea, dărâmi toată credința creștină. Învățături morale frumoase au adus și învățători, și înainte și după Iisus, dar nici unul dintre ei nu a înviat din morți, cu atât mai puțin potrivit unei prorocii străvechi. Asemenea Codului lui da Vinci, semnată de Dan Brown, carte care și ea a generat un serial „științific” pe un canal tv, și aceste „descoperiri” au fost tot un atac la adresa Creștinismului, lansat nu întâmplător în Postul Paștilor.

În timp ce pentru creștini, Iisus din Nazaret a fost Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul promis de Dumnezeu din vechime, răstignit pentru păcatele omenirii, înviat și înălțat la cer, pentru evreii care l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus a fost un șarlatan religios care, cu ajutorul vrăjilor pe care le-ar fi învățat în Egipt, a făcut niște minuni pentru a induce în eroare gloatele. El nu ar fi înviat, ci ucenicii lui i-ar fi furat trupul ca să ducă mai departe minciuna religioasă. Adevăratul Mesia așteptat de evrei încă trebuie să vină.

Sursele istorice confirmă fără tăgadă existența istorică a omului Iisus din Nazaret. Există relatări ale unor persoane din acea vreme, care nu pot fi bănuite de partizanat creștin.

Ceea ce îl deosebește pe Iisus din Nazaret de alți învățători religioși și făcători de minuni este dumnezeirea Lui, iar dovada acestei dumnezeiri stă tocmai în Învierea Sa. Tocmai de aceea și dușmanii Creștinismului se concentrează pe Înviere și mai puțin pe alte aspecte ale vieții Sale. Fără învierea din morți, Iisus din Nazaret nu este altceva decât un alt învățător moral, un filosof interesant.

Primul lucru neobișnuit, înainte de Învierea Sa, este faptul că în persoana Lui s-au împlinit mai multe prorocii din Vechiul Testament, prorocii pe care evreii le cunosc prea bine. Acest lucru nu trebuie trecut cu vederea și nici tratat cu ușurătate. Aceasta este prima indicație că Iisus nu a fost un simplu învățător religios.

Prorocii și împlinirile lor

Sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui

Profeția din Vechiul Testament: Facerea 3:15 > Împlinirea din Noul Testament: Gal.4:4; Evrei 2:14-15; Col.1:13; Apoc.20:10

Urmașul lui Avraam: sămânța în care toate neamurile vor fi binecuvântate

Profeția din VT: Facerea 12:3;22:18;26:4 > Împlinirea din NT: Matei 1:1

Urmașul lui Isaac

Profeția din VT: Facerea 17:19 > Împlinirea din NT: Luca 3:34

Urmașul lui Iacov

Profeția din VT: Numeri 24:17 > Împlinirea din NT: Matei 1:2

Vine din tribul lui Iuda

Profeția din VT: Facerea 49:10 > Împlinirea din NT: Luca 3:33

Urmașul pe tronul lui David

Profeția din VT: Isaia 9:7 > Împlinirea din NT: Luca 1:32, 33

Uns și Veșnic

Profeția din VT: Psalm 45:6,7;102:25-27 > Împlinirea din NT: Evrei 1:8-12

Născut în Betleem

Profeția din VT: Miheia 5:2 > Împlinirea din NT: Luca 2:4,5,7

Vremea nașterii Lui

Profeția din VT: Daniel 9:25 > Împlinirea din NT: Luca 2:1,2

Născut din fecioară

Profeția din VT: Isaia 7:14 > Împlinirea din NT: Luca 1:26,27,30,31

Uciderea pruncilor

Profeția din VT: Ieremia 31:15 > Împlinirea din NT: Matei 2:16-18

Fuga în Egipt

Profeția din VT: Osea 11:1 > Împlinirea din NT: Matei 2:14,15

I s-a pregătit calea

Profeția din VT: Isaia 40:3-5 > Împlinirea din NT: Luca 3:3-6

Are un Înainte-Mergător

Profeția din VT: Maleahi 3:1 > Împlinirea din NT: Luca 7:24,27

Precedat de Ilie

Profeția din VT: Maleahi 4:5,6 > Împlinirea din NT: Matei 11:13,14

Numit Fiul lui Dumnezeu

Profeția din VT: Psalm 2:7 > Împlinirea din NT: Matei 3:17

Propovăduiește în Galileea

Profeția din VT: Isaia 9:1,2 > Împlinirea din NT: Matei 4:13-16

Râvnă pentru casa lui Dumnezeu

Profeția din VT: Psalm 69:9 > Împlinirea din NT: Ioan 2:17

Vorbește în pilde

Profeția din VT: Psalm 78:2-4 > Împlinirea din NT: Matei 13:34,35

Va tămădui inimile frânte

Profeția din VT: Isaia 61:1,2 > Împlinirea din NT: Luca 4:18,19

Respins de ai Săi, de evrei

Profeția din VT: Isaia 53:3 > Împlinirea din NT: Ioan 1:11; Luca 23:18

Va fi Profetul

Profeția din VT: Deut.18:15 > Împlinirea din NT: Ioan 6:14; 7:40; Luca 24:19; Fapte 3:20,22

Preot după rânduiala lui Melhisedec

Profeția din VT: Psalm 110:4 > Împlinirea din NT: Evrei 5:5,6

Intrarea triumfală în Ierusalim

Profeția din VT: Zaharia 9:9 > Împlinirea din NT: Marcu 11:7,9,11

Lăudat de copii

Profeția din VT: Psalm 8:2 > Împlinirea din NT: Matei 21:15,16

Nu este crezut

Profeția din VT: Isaia 53:1 > Împlinirea din NT: Ioan 12:37,38

Trădat de un prieten

Profeția din VT: Psalm 41:9 > Împlinirea din NT: Luca 22:47,48

Vândut pe treizeci de arginți

Profeția din VT: Zaharia 11:12 > Împlinirea din NT: Matei 26:14,15

Acuzat de martori mincinoși

Profeția din VT: Psalm 35:11 > Împlinirea din NT: Marcu 14:57,58

Tăcut în fața acuzațiilor

Profeția din VT: Isaia 53:7 > Împlinirea din NT: Marcu 15:4,5

Scuipat și bătut

Profeția din VT: Isaia 50:6 > Împlinirea din NT: Matei 26:67

Urât fără temei

Profeția din VT: Psalm 35:19 > Împlinirea din NT: Ioan 15:24,25

Moare în locul...pedepsit în locul...

Profeția din VT: Isaia 53:5 > Împlinirea din NT: Rom.5:6,8

Răstignit împreună cu răufăcători

Profeția din VT: Isaia 53:12 > Împlinirea din NT: Marcu 15:27,28

Străpunse mâinile și picioarele

Profeția din VT: Zaharia 12:10; Psalm 22:1,7,8,16,18 > Împlinirea din NT: Ioan 20:27

Hulit și batjocorit

Profeția din VT: Psalm 22:7,8 > Împlinirea din NT: Luca 23:35

Este chinuit de sete

Profeția din VT: Psalm 22:15 > Împlinirea din NT: Ioan 19:28

Îi este dat vin/oțet să bea

Profeția din VT: Psalm 69:21 > Împlinirea din NT: Matei 27:34,48

Ocărât

Profeția din VT: Psalm 69:9 > Împlinirea din NT: Rom.15:3

Se roagă pentru dușmani

Profeția din VT: Psalm 109:4 > Împlinirea din NT: Luca 23:34

Soldații trag la sorți cămașa Lui

Profeția din VT: Psalm 22:17,18 > Împlinirea din NT: Matei 27:35,36

Părăsit de Dumnezeu

Profeția din VT: Psalm 22:1 > Împlinirea din NT: Matei 27:46

Nu va avea nici un os zdrobit

Profeția din VT: Psalm 34:20 > Împlinirea din NT: Ioan 19:32,33,36

Străpuns în coastă

Profeția din VT: Zaharia 12:10 > Împlinirea din NT: Ioan 19:34

Înmormântat în mormântul unor bogați

Profeția din VT: Isaia 53:9 > Împlinirea din NT: Matei 27:57-60

Înviază dintre morți

Profeția din VT: Psalm 16:10; 49:15 > Împlinirea din NT: Marcu 16:6,7; Fapte 2:27,31

Se va înălța la dreapta lui Dumnezeu

Profeția din VT: Psalm 68:18 > Împlinirea din NT: Marcu 16:19; 1Cor.15:4; Efes.4:8

Înainte de a merge mai departe și a vorbi despre Învierea Sa, există o întrebare care cere un răspuns: Dacă Iisus a fost un mincinos sau un lunatic, cum de s-au împlinit în persoana Lui un număr așa de mare de prorocii? Probabilitatea ca o prorocie să se împlinească într-un anume om și nu în altul este de unu la câteva milioane. Șansele ca toate prorociile de mai sus să se împlinească într-un singur om sunt infinit de mici.

A fost El un mincinos? S-a înșelat El pe sine și i-a înșelat și pe alții? A mințit atunci când a spus că cine îl vede pe El, îl vede pe Dumnezeu? A mințit atunci când i-a răspuns arhiereului iudeilor, „Da, sunt [Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat]. Și veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta Celui Atotputernic și venind pe norii cerului”. Cum rămâne atunci cu prorociile?

Timp de trei ani ucenicii au mers cu El, i-au ascultat învățăturile și au fost martori la minunile Lui. Apoi, Iisus este vândut, judecat și răstignit pe o cruce. După ce își dă duhul, este coborât de pe cruce și îngropat. După trei zile, ucenicii îl revăd în mijlocul lor, înviat. Îl văd mâncând și bând.

A înviat sau nu Iisus? Poate nici nu a fost mort când a fost așezat în mormânt, ci numai leșinat. A fost oare posibil ca, după ce petrecuse aproape o zi răstignit pe cruce, după ce pierduse mult sânge și fusese lipsit de îngrijire medicală, să fi ieșit noaptea din mormânt, dând singur la o parte piatra aceea mare, adormindu-i sau păcălindu-i cumva pe ostașii romani? I-a mințit apoi pe ucenici, spunându-le că a fost mort și că a înviat? Aceste întrebări cer un răspuns fără echivoc.

Răspunsul celor care au fost acolo cu El și răspunsul creștinilor este acela că Iisus a fost mort și a înviat.

Ucenicii Lui, Apostolii, știau despre năluciri și închipuiri. Nu erau nici naivi și nici creduli. Toma este cel care îndrăznește să dea glas neîncrederii lor. Răspunzând îndoielilor, Iisus se așază la masă și mănâncă, iar pe Toma îl cheamă ca să se convingă de rănile Sale. În urma acestei întâlniri, ucenicii trec de la necredință la credință. O credință și o încredințare așa de puternică că Iisus este viu, încât vor merge la moarte susținând că El a murit și a înviat.

Toate acestea le știm de la cei ce au umblat cu El; de la cei ce L-au cunoscut, L-au auzit, L-au văzut - învățând poporul, mustrând, întristat, obosit, înfometat și însetat. Credința noastră se sprijină pe mărturia lor, o mărturie apărată de cei mai mulți cu prețul vieții. Cine și-ar da viața pentru o minciună?

Revenind la descoperirea din anul 2007 - ce sarcofage au găsit arheologii evrei? Articolele de presă ne spun că a fost nevoie de 27 de ani pentru descifrarea unor nume. Sau au avut nevoie de timp ca să hotărască cum să îmbrace și să lanseze știrea în presă?

De asemenea, datarea sarcofagelor a stârnit dispute aprinse între specialiști. Se știe că principala metodă de datare este cea cu carbon 14, o metodă ale cărei erori au fost dovedite în numeroase rânduri. Astfel, unii au datat sarcofagele cu pricina la 800-700 de ani îH, pe când șeful echipei de arheologi le-a plasat în secolul I dH.

Prezența acelor nume pe ele i-a făcut pe unii să afirme degrabă că acelea ar fi rămășitele lui Iisus și ale familiei Lui. Iisus din Nazaret, Mântuitorul lumii în viziunea creștinilor, nu alt Iisus. Ca și cum un mormânt inscripționat Ștefan, datând din Evul Mediu, ar trebui să fie neapărat al lui Ștefan cel Mare.

Dacă ucenicii chiar au furat trupul lui Iisus, l-au îngropat în secret în altă parte, apoi, după ani de zile, au îngropat-o și pe Maica Lui în același loc, și ulterior și pe Maria Magdalena împreună cu copilul, cum a fost posibilă păstrarea acestui secret, în timp ce cu toții răspândeau vestea învierii lui Iisus? Acest scenariu, să nu uităm, ar fi trebuit să se desfășoare pe o durată de timp mergând de la câțiva ani la câțiva zeci de ani. Este dificil să ne imaginăm, asemenea lui Dan Brown, un grup restrâns, ocult, care îi manipulează pe ceilalți în credința că Iisus a înviat, în timp ce ei știu unde este mormântul și chiar continuă să îngroape acolo membri ai „familiei” lui Iisus.

Apoi, dacă Iisus a fost căsătorit și a avut copii, cum de nu au știut aceasta și ucenicii Lui? Sau au știut, au mărturisit aceasta, au scris aceasta, dar ulterior același grup ocult a făcut curat și a îndepărtat orice dovadă în acest sens? În ce scop?

Este mult mai ușor să credem ce au spus ucenicii Lui care L-au văzut înviat, decât aceste sforțări ale mintii, contrare tuturor indiciilor.

Și Dan Brown, și aceste „descoperiri”, se înscriu în eforturile de denigrare a credinței creștine, eforturi care au început încă din primul veac, cu doceții care învățau că Iisus nu a înviat cu trupul. Pe aceeași linie se înscrie și filmul artistic The Body, realizat tot în colaborare cu evreii, film care prezintă dezvoltă „știrea senzațională” despre arheologii evrei care au descoperit „mormântul lui Iisus”.

Nu sunt nici primele, nici ultimele încercări. Potrivit înțeleptului Solomon, ce a fost, va mai fi. Nu este nimic nou sub soare. Cei slabi vor cădea, iar cei tari vor rămâne în picioare.

Magazin istoric Credința noastră Apologetică