Evanghelia lui Iuda

Evanghelie apocrifă

Autor

Explicație

Undeva în anii 1970 a fost descoperit de către niște săteni, lângă El Minya, în Egipt, un manuscris antic ce conținea o scriere intitulată „Evanghelia lui Iuda”, redactată în limba coptă, probabil după un text grecesc anterior, astăzi pierdut.

După ce-au fost realizate o serie de teste care să certifice valoarea și vechimea papirusului (jumătatea secolului al doilea, până în anul 180 dHr), în aprilie 2006 documentul a fost dat în cele din urmă publicității pentru prima dată la Washington, la sediul central al National Geographic.

Că a existat o Evanghelie a lui Iuda se știa de mult timp, din scrierile unor apologeți creștini din vechime, care au combătut-o ca eretică. Unul dintre cei care au scris despre ea este Sf. Irineu. Cu toate acestea, deși în mediile teologice existența ei nu reprezenta o noutate, în momentul în care respectiva scriere a fost găsită, ea a fost promovată de către canalele mass-media ca reprezentând o Evanghelie senzațională, capabilă să zguduie din temelii învățătura creștină așa cum o cunoaștem astăzi.

Pentru teologi, care știau din scrierile apologetice ce fel de învățături sunt promovate prin respectiva „Evanghelie”, descoperirea arheologică nu a produs emoțiile pe care le-a produs în rândul publicului general. Pentru cei neavizați, ideile din această scriere se înscriu în curentul senzațional deja cunoscut – Biserica ascunde adevărul și tăinuiește anumite scrieri.

„Evanghelia” de față predă ideea că Iisus i-a cerut lui Iuda să Îl trădeze, ca să se împlinească planul mântuirii omenirii. De asemenea, avem aici și o cosmologie gnostică.

Notă: Manuscrisul nu s-a fost păstrat intact, astfel ca punctele de suspensie marchează lipsa pe alocuri a textului...

Introducere

Relatarea tainică a descoperirii pe care Iisus a făcut-o vorbind cu Iuda Iscarioteanul vreme de o săptămână și trei zile înainte ca El să prăznuiască Paștile.

Slujirea pământească a lui Iisus

Când Iisus a coborât pe pământ, a înfăptuit lucruri și mari minuni pentru mântuirea omenirii. Și pentru că unii umblau pe calea cea dreaptă, în timp ce alții umblau pe căi rele, au fost chemați cei doisprezece ucenici.

El a început să le vorbească despre tainele lumii și despre ceea ce se va petrece la sfârșitul lumii. Nu apărea întotdeauna în fața ucenicilor cu chipul Său obișnuit, ci luând înfățișarea unui copil.

Iisus vorbește cu ucenicii săi. Rugăciunea Sfintei Împărtășanii

Într-o zi, El se afla cu ucenicii Săi în Iudeea și i-a găsit stând împreună și cuprinși de evlavie. Când s-a apropiat de ucenicii Săi, care se rugau deasupra pâinii, El a început să râdă.

Ucenicii I-au spus: Stăpâne, de ce râzi de rugăciunea noastră pentru Împărtășanie? Noi am făcut ceea ce se cuvine.

El le-a răspuns astfel: Eu nu râd de voi. Voi nu faceți aceasta din propria voastră voie, ci pentru că, prin asta, Dumnezeul vostru va fi proslăvit.

Ei au spus: Stăpâne, Tu ești... fiul Dumnezeului nostru.

Iisus le-a spus: Mă cunoașteți voi pe Mine? Adevăr grăiesc vouă, nici un neam dintre cele ce sunt azi printre voi nu Mă va cunoaște.

Ucenicii se mânie

Când ucenicii au auzit aceasta, au început să se mânie și să-l hulească pe El în inimile lor.

Când Iisus a văzut lipsa lor de pricepere, le-a spus: De ce v-a dus tulburarea aceasta la mânie? Dumnezeul vostru, care este înăuntrul vostru și... v-au pricinuit mânie în suflet. Fie ca acela dintre voi care este îndeajuns de puternic printre oameni să scoată la iveală desăvârșirea omenească și să Mi se arate.

Ei toți au răspuns: Noi avem puterea.

Dar sufletele lor nu au avut curajul să I se arate, în afară de Iuda Iscarioteanul. El a fost în stare să stea înaintea Lui, dar nu-L putea privi în ochi, și astfel și-a întors fața.

Iuda I-a spus: Eu știu cine ești și de unde vii. Tu vii din împărăția nemuritoare al lui Barbelo. Și nu sunt vrednic să rostesc numele Celui care te-a trimis aici.

Iisus vorbește cu Iuda între patru ochi

Văzând că Iuda se gândea la ceva care era slăvit, Iisus i-a spus: Depărtează-te de ceilalți și Eu îți voi împărtăși ție tainele împărăției. Tu poți pătrunde acolo , dar te vei întrista nespus. Căci altcineva îți va lua locul, pentru ca cei doisprezece ucenici să poată ajunge din nou la Dumnezeul lor.

Iuda I-a spus: Când îmi vei spune aceste lucruri și când se va ivi marea zi a luminii pentru neamul nostru?

Dar când a spus asta, Iisus a plecat.

Iisus reapare în fața ucenicilor

A doua zi, după ce s-au petrecut acestea, Iisus a venit iar înaintea ucenicilor Săi.

Ei I-au spus: Stăpâne, unde ai fost și ce ai făcut cât timp nu ai fost cu noi? Iisus le-a răspuns: Am fost la un alt mare și sfânt neam.

Ucenicii I-au spus: Doamne, care este acel mare neam care este mai presus de noi și mai sfânt decât noi, și care nu se află pe acest pământ?

Când Iisus a auzit aceasta, a râs și le-a spus: De ce cugetați în inimile voastre la neamul sfânt și puternic? Adevăr grăiesc vouă, nimeni născut din această înălțime nu va vedea acel neam și nici o ceată de îngeri ai stelelor nu va domni peste acel neam, și nici un muritor nu i se va putea alătura, pentru că acel neam nu vine din... care a devenit... Neamul vostru vine din seminția oamenilor... putere care... celelalte puteri... prin care stăpâniți voi.

Când au auzit ucenicii Săi aceasta, s-au mâhnit în inimile lor. Și nu au putut rosti nici un cuvânt.

În altă zi, Iisus a venit la ei. Ei I-au spus: Stăpâne, te-am văzut într-o închipuire, căci am avut vise deosebite... noaptea...

El le-a spus: De ce ați... când v-ați ascuns?

Ucenicii văd templul și vorbesc despre el

Ei au spus: Am văzut o casă mare cu un altar mare înăuntrul ei și doisprezece oameni – ei sunt preoții, am spune noi - și un nume; și o mulțime de oameni așteptând în fața altarului, până ce preoții... și primesc jertfele. Dar noi am stat și am așteptat.

Iisus le-a spus: Cum arată preoții?

Ei au spus: Unii... două săptămâni. Unii își sacrifică copiii, alții pe femeile lor, în rugăciune și smerenie unii cu alții; unii se culcă cu bărbați; unii se dedau la ucideri; unii săvârșesc o mulțime de păcate și nelegiuiri. Iar bărbații ce stau înaintea altarului Îți cheamă numele și, cu toate lipsurile lor, jertfele sunt duse la bun sfârșit.

După ce au spus aceasta, au rămas tăcuți, căci erau tulburați.

Iisus oferă o tâlcuire ascunsă vedeniei templului

Iisus le-a spus: De ce sunteți tulburați? Adevăr grăiesc vouă, toți preoții care stau înaintea acelui altar Îmi cheamă numele. Vă spun încă o dată, numele Meu a fost scris pe această... a neamurilor stelelor prin mijlocirea neamurilor pământești. Iar ei au sădit copaci fără roade, în numele Meu, în chip rușinos.

Iisus le-a spus: Cei pe care i-ați văzut primind jertfele la altar - aceia sunteți voi. Acela este Dumnezeul pe care îl slujiți voi și voi sunteți acei doisprezece oameni pe care i-ați văzut. Vitele pe care le-ați văzut aduse pentru jertfire sunt numeroșii oameni pe care voi îi duceți în rătăcire înaintea acelui altar... Va sta și va chema așa numele Meu și mulțimile de oameni evlavioși îi vor rămâne credincioși. După el, un alt om va sta acolo dintre adulteri, și un altul dintre ucigașii de copii, altul dintre sodomiți și dintre cei ce se înfrânează, și din restul oamenilor plini de nelegiuire și păcat, și acei care spun „Noi suntem precum îngerii.” Ei sunt stelele ce duc totul la bun sfârșit. Căci neamului cel muritor i s-a spus: Priviți, Dumnezeu a primit jertfa voastră din mâinile unui preot, adică un slujitor al răului. Dar este Domnul, Dumnezeul văzduhului care poruncește: În ziua de apoi, ei vor fi făcuți de rușine.

Iisus le-a spus: Nu mai jertfiți... deasupra altarului, întrucât ei se află deasupra stelelor voastre și îngerilor voștri și au ajuns la sfârșit acolo. Așa că lăsați-i să fie ispitiți și lăsați-i să plece... Un brutar nu poate hrăni toată făptura de sub ceruri. Și... lor... și nouă și...

Iisus le-a spus: Nu vă mai luptați cu Mine. Fiecare dintre voi are steaua sa și fiecare... care a venit... pentru pomul... din această înălțime... pentru o vreme... dar cel ce a venit să ude raiul lui Dumnezeu și neamul care va rămâne, pentru că el nu va strica partea aceea din neamul acela ci... pentru veșnicie.

Iuda îl întreabă pe Iisus despre acel neam și despre neamul muritor

Iuda I-a spus: Stăpâne, ce fel de roade aduce acest neam?

Iisus i-a spus: Sufletele fiecărui neam de oameni vor pieri. Dar când acești oameni își vor fi sfârșit timpul împărăției iar duhul îi va părăsi, trupurile lor vor muri, dar sufletele lor vor trăi și vor fi înălțate la cer.

Iuda a spus: Și ce va face restul neamului omenesc?

Iisus a spus: Este cu neputință să semeni semințe în piatră și să culegi apoi roade... Tot așa... neamul cel stricat... și Înțelepciunea cea stricăcioasă... și mâna care a făcut pe oamenii muritori, pentru ca sufletele lor să fie luate la tărâmurile veșnice de sus. Adevărat îți spun... înger... putere vor putea vedea că... cei cărora... neamurile sfinte...

După ce Iisus a spus aceasta, a plecat.

Iuda are o vedenie și Iisus răspunde

Iuda a spus: Stăpâne, așa cum i-ai ascultat pe ei toți, acum asculta-mă și pe mine, căci am avut o vedenie deosebită.

Când Iisus a auzit aceasta, a început să râdă și i-a spus: Tu, cel de-al treisprezecelea duh, de ce te nevoiești așa de mult? Dar vorbește, și Eu te voi asculta.

Iuda i-a spus: În vedenia pe care am avut-o, m-am văzut lovit cu pietre și pedepsit aspru de către cei doisprezece ucenici. Și am ajuns, de asemenea, în locul în care... după Tine. Am văzut o casă... iar ochii mei nu o puteau cuprinde cu privirea. Oameni de seamă o înconjurau și acea casă avea un acoperiș de verdeață, iar în mijlocul ei se afla o mulțime de oameni... spunând: Stăpâne, ia-mă și pe mine alături de acești oameni.

Iisus i-a răspuns: Iuda, steaua ta te-a dus în rătăcire. A continuat: Nici un muritor nu este vrednic să intre în casa pe care tu ai văzut-o, căci acel sălaș este păstrat sfinților. Nici soarele, nici ziua nu vor pătrunde acolo, nici ziua, dar tot ceea ce este sfânt va sălășlui acolo mereu, în tărâmul veșnic, alături de sfinții îngeri. Iată, ți-am împărtășit tainele împărăției și te-am învățat despre greșeala stelelor, și... trimit... către cele douăsprezece înălțimi.

Iuda întreabă despre propria-i soarta

Iuda a spus: Stăpâne, sămânța mea nu se află și ea sub stăpânirea conducătorilor?

Iisus a răspuns și i-a zis: Vino, căci Eu... dar tu vei suferi mult când vei vedea împărăția cerurilor și toate neamurile sale.

Când a auzit aceasta, Iuda a spus: Ce bine mi s-a făcut mie? Căci Tu m-ai pus deoparte pentru acel neam.

Iisus i-a răspuns: Tu vei deveni al treisprezecelea și vei fi blestemat de celelalte neamuri. Și tu vei ajunge să stăpânești peste ele. În zilele de pe urmă, ele îți vor blestema ridicarea către neamul cel sfânt.

Iisus îi împărtășește lui Iuda tainele cosmologiei: Duhul și Cel Prin Sine Zidit

Iisus a spus: Vino, căci îți voi încredința taine pe care nici un om nu le-a văzut vreodată. Căci există un tărâm mare, fără margini, a cărui margine nici îngerii n-o cunosc, în care sălășluiește un mare duh nevăzut, pe care nici un ochi de înger nu l-a zărit, la care nici un gând al inimii nu s-a urcat și care n-a fost nicicând chemat pe nume.

Și atunci un nor luminos apăru acolo. El a spus: Fie ca un înger să se întrupeze acum, pentru a Mă sluji.

Un mare înger, dumnezeiescul prin-sine-zidit, s-a ivit din nor. Din pricina lui, alți patru îngeri s-au arătat dintr-un alt nor și au devenit slujitorii preaslăvitului prin-sine-zidit. Acesta a spus: Să ia trup... și au luat trup. Și a zidit primul corp ceresc pentru a domni peste el. A spus: Să ia trup îngerii, pentru a-l sluji, și un număr mare de îngeri au fost zidiți astfel. A spus: Să fie o înălțime luminată, și aceasta a fost. A zidit și al doilea corp ceresc asupra căruia să domnească, alături de un număr mare de îngeri, pregătiți să-l slujească. Acesta este felul în care au fost făcute și restul înălțimilor luminate. A făcut apoi stăpânirile și a făcut numeroși îngeri pentru a le sluji.

Adamas și corpurile cerești

Adamas se afla în primul nor strălucitor, pe care nici un alt înger nu l-a mai văzut dintre toți cei chemați „Dumnezeu”. El... chip... și după asemănarea acestui înger. A făcut neamul cel neprihănit al lui Seth... doisprezece... douăzeci și patru... A zidit șaptezeci și două de corpuri cerești în neprihănitul neam, potrivit dorinței Duhului. Cele șaptezeci și două de corpuri au zidit la rândul lor trei sute șaizeci de corpuri în neamul cel neprihănit, potrivit dorinței Duhului, astfel încât numărul lor să fie cinci de fiecare.

Cele douăsprezece înălțimi ale celor douăsprezece corpuri cerești sunt părinții lor, cu șase ceruri pentru fiecare înălțime, astfel încât să fie șaptezeci și două de ceruri pentru cele șaptezeci și două de corpuri și pentru fiecare dintre ele, cinci firmamente, pentru toate cele trei sute șaizeci de firmamente. Li s-a dat putere și un număr nemărginit de îngeri, spre slavă și închinare și, după aceea, și duhuri fecioare, spre slava și închinarea tuturor înălțimilor și cerurilor și firmamentelor lor.

Văzduhul, adâncul și lumea de jos

Mulțimea celor veșnice se cheamă văzduh, adică nemărginire, de către Tatăl și cele șaptezeci și două de corpuri cerești care sunt cu Cel-Prin-Sine-Zidit și cu cele șaptezeci și două de înălțimi ale sale. În el a apărut prima făptură omenească cu puterile sale nestricăcioase. Iar înălțimea care s-a ivit cu neamul său, înălțimea înăuntrul căruia se află norul cunoașterii și îngerul, se numește El. Înălțimea... după aceea... a spus: Lăsați doisprezece îngeri să ia trup și să stăpânească peste adânc și peste lumea de jos. Și iată, dintr-un nor s-a ivit un înger a cărui față era ca para focului și al cărui trup era învăluit în sânge. Numele lui era Nebro, care înseamnă „răzvrătit”; alții îl numesc Yaldabaoth. Un alt înger, Saklas, s-a ivit și el din nor. Astfel că Nebro a făcut șase îngeri. La fel și Saklas, pentru a-l sluji, și aceștia la rândul lor au făcut doisprezece îngeri în ceruri, fiecăruia dându-i-se o parte a cerului.

Stăpânirile și îngerii

Cei doisprezece stăpâni au vorbit celor doisprezece îngeri: Fie ca fiecare dintre voi... și lăsați-i... îngeri...

Primul este Seth, căruia i se zice Hristos. Al doilea este Harmathoth, care este... Al treilea este Galila. Al patrulea este Yobel. Al cincilea este Adonaios.

Aceștia cinci sunt cei care au stăpânit peste lumea de jos și, înainte de toate, peste adânc.

Facerea omului

Apoi Saklas a spus îngerilor săi: Să facem o făptură omenească după chipul și asemănarea noastră. L-au zidit pe Adam și pe femeia sa Eva, căreia i se spune în nor, Zoe. Căci după acest nume cheamă toate neamurile pe om și fiecare dintre ele pe femeie o cheamă după aceste nume. Acum Saklas nu... a poruncit... decât... neamurile... Iar stăpânul i-a spus lui Adam: Vei avea o viață lungă alături de copiii tăi.

Iuda întreabă despre soarta lui Adam și a lumii

Iuda îi spuse lui Iisus: Care va fi lungimea zilelor omului?

Iisus a spus: De ce întrebi despre acest lucru, despre Adam și neamul său care și-au trăit viața în locul unde el și-a primit împărăția, cu lungime de zile, cu stăpânul lui?

Iuda i-a spus lui Iisus: Va muri duhul omului?

Iisus a spus: Pentru aceea i-a poruncit Dumnezeu lui Mihail să le dea oamenilor duh, ca un împrumut, ca ei să poată oferi slujire, dar Cel Sfânt i-a poruncit lui Gavriil să dea duh marelui neam fără stăpân peste el, adică duh și suflet. Astfel că restul sufletelor...

Iisus vorbește cu Iuda și cu ceilalți despre pieirea nelegiuiților

...duhul care este în voi să locuiască în acest trup printre neamurile de îngeri. Dar Dumnezeu a făcut astfel încât înțelepciunea să-i fie dăruită lui Adam și celor cu el, astfel încât împărații adâncului și ai lumii de jos să nu domnească peste ei.

Iuda i-a spus lui Iisus: Și ce vor face acele neamuri?

Iisus a spus: Adevăr grăiesc ție, pentru ei toți, stelele sunt cele care desăvârșesc totul. Când Saklas duce la bun sfârșit timpul care i-a fost dat, prima lor stea va lua naștere împreună cu neamurile și ei vor sfârși ceea ce au spus că vor face. Apoi ei vor face desfrânare în numele Meu, își vor omorî copiii și vor... numele Meu... steaua ta peste a treisprezecea înălțime.

După aceea, Iisus a râs.

Iuda a întrebat: Stăpâne, de ce râzi de noi?

Iisus a spus: Nu râd de voi, ci de greșeala stelelor, pentru că aceste șase stele hoinăresc alături de acești cinci luptători și vor pieri toți, alături de făpturile lor.

Iisus vorbește despre cei care sunt botezați. Trădarea lui Iuda

Iuda i-a spus lui Iisus: Iată, ce vor face cei care au fost botezați în numele Tău? Iisus a spus: Adevăr vă grăiesc vouă, acest botez... numele Meu... Adevărat îți spun ție, Iuda, cei ce aduc jertfe lui Saklas... Dumnezeu... tot ce e rău.

Dar tu îi vei întrece pe toți. Căci tu îl vei jertfi pe cel ce Mă înveșmântează. Cornul tău deja s-a făcut auzit, mânia ta a fost stârnită, steaua ta a strălucit puternic și inima ta a...

Adevărat spun... ultima ta... devine... durere... stăpânul, căci va fi pierdut. Și apoi chipul marelui neam al lui Adam va fi preamărit căci, înainte de cer, pământ și îngeri, acel neam este, care vine din tărâmurile veșnice. Iată, ți s-a spus totul. Deschide ochii și privește norul și lumina sa și stelele ce-l înconjoară. Steaua care arată calea este steaua ta.

Iuda și-a ridicat privirea, a văzut norul strălucitor și a pătruns în el. Cei rămași pe pământ au auzit o voce venind dinăuntrul norului, spunând... neam mare...

Încheiere: Iuda îl trădează pe Iisus

Marii lor preoți cârteau pentru că El se dusese în camera de oaspeți pentru a-și face rugăciunea. Dar unii scribi Îl priveau cu atenție, pentru a-L prinde în timpul rugăciunii, căci le era teamă de oameni, care Îl socoteau drept proroc.

S-au apropiat de Iuda și i-au spus: Ce cauți tu aici? Tu ești ucenicul lui Iisus. Iuda le-a făcut pe plac. Și a primit bani și L-a dat pe El în mâna lor.

Magazin istoric Credința noastră Apologetică