Magazin istoric

Materiale din revista Magazin Istoric și alte materiale istorice

Imperiul bulgaro-vlah al Asăneştilor

Tragicul sfârşit al Brâncovenilor

Biblia de la București 1688

Buzeştii

Descifrarea vechilor scrieri: hieroglifele

Canonul Noului Testament

Naţionalişti de talie universală

Biserica în timpul lui Constantin cel Mare

Flavio Biondo (1453) – „Acei daci care vorbesc o limbă latină"

Despotatul dobrogean, de la Dobrotici la Mircea cel Bătrân

Mitropolitul Dosoftei, istoric al românilor

Ecumenismul - origini, esenţă, deziderate

Ereziile cu care s-a confruntat Biserica lui Hristos

Mausoleul anticomunist geme de eroi anonimi

Studiu asupra francmasoneriei

Adam, Eva și Noe faţă în faţă cu genetica

Giulgiul de la Torino

O istorie prescurtată a Bisericii Creştine

Sfinţii închisorilor

Testamentele celor doisprezece patriarhi

Istoria Sinodului de la Florenţa

Căderea unirii de la Florenţa

Confruntarea spirituală dintre Richard Wurmbrand și Valeriu Gafencu

O pagină de istorie

Grupări religioase iudaice în vremea Domnului Iisus Hristos

Martin Luther și cauzele secrete ale reformei lui

Cei trei magi

A cui zi este ziua de 8 martie?

Semnificaţia Mărţişorului la români

Vârste matusalemice la români

Mărturii străine despre Mihai Viteazul

Mileniul pierdut

Io Mircea Voievod

Mormintele lui Iisus

Când s-a născut Domnul Iisus Hristos?

Negru-Vodă, „întemeietorul” Ţării Româneşti

Oastea Domnului

Orfan de război

Naşterea autorităţii papale

Primele şcoli în Țările Române

Rădăuţi, necropola primilor voievozi ai Moldovei

Radu Gyr

Un aventurier la curtea ţarului: Rasputin

Lovitură de stat sau revoluţie furată?

Asaltul Constantinopolului

Schisma între Răsăritul şi Apusul creştin

Sinoadele ecumenice ale Bisericii

Sinodul V Ecumenic și problema celor Trei Capitole

Apocrifele Vechiului și Noului Testament

Evanghelia după Toma

Evanghelia lui Iuda

Treptele Bizanţului

Încercări de unire a Bisericilor în secolele XI-XIV

Richard Wurmbrand și Ortodoxia